Staub- Blatt- und Rindenläuse   (Psocoptera)

 

Ectopsocus briggsi
21.9.2008, Bötzingen

Psocoptera
Staublaus
24.09.2010

Rindenlaus
Graphopsocus cruciatus
15.11.2008, Liliental an Birke

 

 Psylloidea (Blattflöhe)

 

Eschen-Blattfloh 
Psyllopsis fraxini 
26.5.2008  

 

 12.2.2008
Blattfloh (Psyllidae)

 

Schildläuse  (Coccidea)

19.09.2012

Ausstralische Sackschildlaus 19.05.2012  Achkarren an Orange

Schildlaus an Feldbeifuss
2.11.2008, Altvogtsburg

01.11.2010 17.04.2010 06.03.2009

 

unbestimmt

 

9.3.07 28.3.07 1.5.07

 

31.7.07

25.6.2008

 

12.8.08  an Weide

17.2.02 an Königskerze

 

23.8.07 an Schilf

13.8.07

 

14.8.07

22.8.07

8.1.08      an Rosen

 

26.9.07
Bötzingen am Kaiserstuhl

27.1.2008
Eichenblatt, Badloch am Kaiserstuhl

 

12.7.2008 20.7.2008

 

19.10.2009
Bötzingen an Brennnessel
19.10.2009
Bötzingen an Weinrebe

 

 

11.8.07

11.8.07

 

zurück